• slide
  • Zdrowe zęby
    Zdrowy uśmiech

    Zapraszamy do skorzystania z naszych
    usług, a my postaramy się sprostać
    Państwa wymaganiom

#
Informacje ogólne - anatomia zębów


U człowieka rozróżnia się dwa rodzaje uzębienia: mleczne i stałe. U dzieci występuje 20 zębów mlecznych, umieszczonych po 10 w szczęce i żuchwie. W tym uzębieniu rozróżniamy 3 grupy zębowe. Są to: siekacze, kły i trzonowce. W uzębieniu mlecznym brak jest zębów przedtrzonowych i jest to całkowita prawidłowość. Zębów stałych człowiek ma 32, z czego 16 w szczęce i 16 w żuchwie. Z kolei w obrębie zębów stałych rozróżniamy 4 grupy zębowe, a mianowicie: siekacze, kły, przedtrzonowce i zęby trzonowe.


Początek kształtowania się zębów w warunkach prawidłowych rozpoczyna się dość wcześnie, bo w 7 tygodniu życia płodowego. Jednak dopiero po urodzeniu, około 6-8 miesiąca życia rozpoczyna się wyrzynanie zębów mlecznych, a około 6 roku życia dziecka wyrzynanie się zębów stałych. Zęby mleczne są drobniejsze, bardziej owalne, o nieco niebieskawym zabarwieniu. Są to zęby bardziej podatniejsze na próchnicę, ponieważ ich substancje budulcowe są słabiej zmineralizowane. Natomiast zęby stałe sś większe, masywniejsze, o zabarwieniu od białego poprzez jasnożółty, do ciemno żółtego. Są to zęby odporniejsze na próchicę aniżeli zęby mleczne, jednak wszystko zależy od cech indywidualnych osoby. Dla orientacji prawidłowego rozwoju dziecka podajemy tabelkę z kolejnością wyrzynania się zębów mlecznych i stałych.

Zęby mleczne Zęby stałe
Siekacze przyśrodkowe 6-8 miesiąc życia 7-8 rok życia
Siekacze boczne 8-12 miesiąc życia 7-8 rok życia
Kły 16-20 miesiąc życia 9-11 rok życia
Pierwsze przedtrzonowe brak 10-12 rok życia
Drugie przedtrzonowe brak 11-12 rok życia
Pierwsze trzonowe 12-16 miesiąc życia 6-7 rok życia
Drugie trzonowe 20-30 miesiąc życia 1 1-13 rok zycia
Trzecie trzonowe brak 17-22 rok życia

Każdy ząb zbudowany jest z takich samych struktur anatomicznych. Część zęba, która widoczna jest w jamie ustnej nazywamy koroną zęba, natomiast część, która tkwi w kości to korzeń zęba. budowa Korona każdego zęba zbudowana jest ze szkliwa i zębiny. Szkliwo jest najtwardszą tkanką w organizmie człowieka i pokrywa z zewnątrz całą koronę, aż do połączenia z korzeniem. Miejsce połączenia korony zęba z korzeniem zęba nazywamy szyjką zęba. Pod szkliwem znajduje się mniej odporna tkanka zwana zębiną, która stanowi główny zrąb zęba. W środku każdego zęba znajduje się komora wypełniona nerwami i naczyniami, bowiem należy pamiętać, że ząb jest również strukturą żywą. Korzeń zęba zbudowany jest również z zębiny pokrytej od zewnątrz cementem korzeniowym. W korzeniu znajduje się kanał korzeniowy, będący wąskim przedłużeniem komory zęba. Cały ząb jak już wspomnieliśmy umocowany jest w kości szczęki lub żuchwy. Miejsce, w którym on tkwi to zębodół. Ząb nie jest bezpośrednio połączony z kością. Jest umocowany w zębodole za pomocą bardzo dużej liczby delikatnych włókienek, które tworzą silne połączenie zęba z zębodołem, aczkolwiek umożliwiające fizjologiczną ruchomość. Poszczególne zęby człowieka spełniają różne zadania. Zęby przednie tzw. siekacze służą do odgryzania kęsów pokarmowych. Natomiast zęby boczne tzn. przedtrzonowce i trzonowce ze względu swoją budowę anatomiczną do rozdrabniania pokarmu.