• slide
 • Zdrowe zęby
  Zdrowy uśmiech

  Zapraszamy do skorzystania z naszych
  usług, a my postaramy się sprostać
  Państwa wymaganiom

#

Protetyka - uzupełnienia stałe
Wkłady koronoweWkładami koronowymi uzupełnia się twarde tkanki korony zęba utracone lub uszkodzone w takim stopniu, że niemożliwa jest trwała odbudowa metodami zachowawczymi, czyli przez wykonanie wypełnienia. Ze względu na najnowsze generacje materiałów kompozytowych, kompomerowych, zastosowanie wkładów koronowych znacznie się zawęził. Wkłady najczęściej wykonuje się z porcelany, nowoczesnych materiałów złożonych odpowiadających jakości ceramice, stopów złota.Wkłady koronowo-korzenioweSą to takie konstrukcje protetyczne stosowane w przypadku znacznego stopnia uszkodzenia lub całkowitego uszkodzenia koron zębów własnych. Warunkiem w przypadku kwalifikacji zęba do wkładu koronowo-korzeniowego powinnien być prawidłowo przeleczony kanał korzenia bez patologicznych zmian przy wierzchołku oraz uszkodzenie nie powinno znajdować się poniżej brzegu kości. Wkłady koronowo-korzeniowe służą najczęściej jako umocowanie korony protetycznej pojedynczej lub będącej filarem mostu protetycznego. W okresie szybkiego postępu technicznego indywidualnie odlewane wkłady koronowo-korzeniowe w laboratorium częściowo zastępowane są standardowymi wkładami koronowo-korzeniowymi wykonanymi z kompozytu, ceramiki, czy stopu metalu.Korony protetyczneW przypadkach, kiedy korony zębów nie mogą być odbudowane wymienionymi wyżej metodami , stosuje się korony protetyczne, czyli uzupełnienia protetyczne trwale osadzone na oszlifowanych wcześniej zębach żywych jak i martwych. Mają one zastosowanie w przypadkach znacznego, nie dającego się odbudować za pomocą materiałów do wypełnień, zniszczenia części koronowej zęba. Często służą też do poprawy estetyki, przebudowy zwarcia, a także do lepszego utrzymania w jamie ustnej protez ruchomych. Są najbardziej rozpowszechnionym elementem mocującym mosty.Ze względu na użyte materiały, korony dzieli się na:

 • jednolite, wykonane z jednego rodzaju materiału np.: samego metalu, akrylu czy obecnie porcelany. Korony akrylowe, które obecnie stosuje się tylko jako uzupełnienia tymczasowe.
 • złożone, w których główna część wykonana jest z metalu, a tylko widoczna powierzchnia pokryta jest materiałem odpowiadającym barwą własnym zębom. Korony złożone licowane są najczęściej porcelaną lub akrylem. Z uwagi na trwałość barwy i kształtu, doskonałą przezierność pozwalającą imitować szkliwo, a także obojętność biologiczną oraz wytrzymałość mechaniczną, za najlepszy materiał należy uznać dzisiaj porcelanę. W porównaniu z nią wprawdzie tani, ale łatwo przebarwiający, ścierający się, chłonący zapachy akryl wypada bardzo niekorzystnie.

MostyMost to stała proteza uzupełniająca brak od jednego do kilku zębów. Zbudowany jest z przęsła odtwarzającego czynność i kształt utraconych zębów oraz z elementów mocujących go na filarach, którymi są naturalne zęby (korzenie) otaczające lukę lub implanty. Elementami mocującymi mogą być wkłady koronowe, koronowo - korzeniowe lub korony. Stosowanie mostów wymaga sprzyjających warunków miejscowych, a mianowicie odpowiedniej ilości i jakości dobrze rozmieszczonych (po obu stronach luki) zębów filarowych. Siły żucia przenoszone są z przęsła w całości na ozębną zębów filarowych. Czasem stosuje się jeszcze tzw. mosty jednobrzeżne, które osadzone są na jednym filarze, z reguły dowieszane do przodu. Metoda ta nie jest jednak polecana, szczególnie w obrębie zębów bocznych, gdyż wcześniej, czy później wskutek przeciążenia dochodzi do rozchwiania zęba filarowego.


#

POWRÓT