...

Stres przed zabiegami stomatologicznymi może z czasem przerodzić się w dentofobię i zniechęcić do leczenia stomatologicznego nawet na całe życie. Sedacja wziewna z użyciem mieszaniny gazów, w postaci podtlenku azotu oraz tlenu to bezpieczna i przyjemna metoda pozwalająca zrelaksować się przed leczeniem.  Jest metodą powszechnie akceptowaną przez pacjentów obawiających się wizyty u dentysty. Sedacja wziewna wywołuje stan fizycznego odprężenia, przyjemnego oszołomienia przy jednoczesnym zachowaniu   świadomości przez pacjenta i podstawowych odruchów. Pacjent reaguje na polecenia lekarza, jest w stanie mówić, chociaż jego świadomość może być częściowo ograniczona. System sedacji wziewnej wyróżnia bezpieczeństwo, niezawodność oraz łatwość obsługi potrzebnej do bezstresowego leczenia zarówno dla pacjenta, jak i lekarza.

Podczas sedacji wziewnej pacjent

 • może odczuwać lekkie mrowienie języka lub palców
 • nie odczuwa strachu ani napięcia lękowego
 • ma zachowaną świadomość (pacjent sam podtrzymuje otwarcie ust)
 • ma zachowany odruch kaszlowy
 • ma zachowany kontakt wzrokowy i słowny

Wskazania do sedacji

Sedację wziewną można zastosować u wszystkich pacjentów 

 • bardzo wrażliwych na ból
 • mających silny odruch wymiotny
 • dzieci i dorośli z nadpobudliwością nerwową
 • dzieci i dorośli odczuwający silny lęk przed leczeniem (dentofobia)

Przeciwwskazania do sedacji wziewnej

 • infekcje górnych dróg oddechowych, przerost migdałków, przeziębienie, choroby płuc
 • I trymestr ciąży
 • choroby psychiczne oraz przyjmowanie silnych leków stosowanych w leczeniu chorób psychicznych
 • narkomania
 • choroba alkoholowa
 • stwardnienie rozsiane, porfiria, miastenia gravis
 • wady serca
 • spożycie posiłku bezpośrednio przed zabiegiem
 • brak współpracy ze strony pacjenta

Przygotowanie do sedacji wziewnej podtlenkiem azotu

 • nie należy spożywać posiłków co najmniej przez 2 godziny a najlepiej 3 godziny przed zabiegiem
 • dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej – rodzica lub prawnego opiekuna

Po zabiegu przeprowadzonym w sedacji wziewnej

Pacjent po 30 minutach od zakończenia zabiegu może  wrócić  do swoich codziennych obowiązków i prowadzić pojazdy mechaniczne .

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.